Ondernemen

Welke ondernemingsvorm past bij mij?

Voel je het kriebelen en ben je van plan om als zelfstandige door het leven te gaan? Dan is een ondernemingsvorm kiezen een van de eerste dingen die je moet doen. Niet eenvoudig, want alle ondernemingsvormen hebben stuk voor stuk hun eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Welke ondernemingsvormen zijn er? Welke ondernemingsvorm past bij mij? En hoe zit het met de nieuwe ondernemingsvormen in 2019? Hieronder help ik je met hoe een geschikte ondernemingsvorm te kiezen.

Overzicht ondernemingsvormen in 2019

Met de hervorming van het vennootschapsrecht werd het aantal verschillende ondernemingsvormen drastisch teruggedrongen. Ook de voordelen en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen zijn sinds 1 mei 2019 grondig door elkaar geschud. Dit zijn alle ondernemingsvormen in 2019:

  • Eenmanszaak
  • BV ondernemingsvorm (Besloten vennootschap)
  • CV ondernemingsvorm (Coöperatieve ondernemingsvorm)
  • NV ondernemingsvorm (Naamloze vennootschap)
  • Maatschap: vof ondernemingsvorm (Vennootschap onder firma) & Comm.v. (Commanditaire vennootschap)

Welke ondernemingsvorm kiezen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren. Daarbij moet je jezelf een aantal vragen stellen. Zelden zal het meteen duidelijk zijn welke ondernemingsvorm je moet kiezen, maar het helpt zeker de keuzemogelijkheden drastisch te beperken.

Werk je samen met anderen?

Vennootschapsvormen zijn vaak echte samenwerkingsverbanden. Een coöperatieve ondernemingsvorm is natuurlijk het voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband, net zoals de vof ondernemingsvorm en de commanditaire ondernemingsvorm. Ook de nv en bv ondernemingsvorm richt je met meerdere oprichters op.

Wil je alleen werken? Dan is de eenmanszaak de laagdrempelige keuze. Dan hoef je ook niets in gemeenschap te brengen. Sinds 1 mei 2019 volstaat echter ook een enkele oprichter voor de nv en bv ondernemingsvorm.

Gaat het om een risicovolle onderneming?

Indien het antwoord op deze vraag ja is, moet je altijd een ondernemingsvorm kiezen die je persoonlijke aansprakelijkheid beperkt. Een eenmanszaak, de vof ondernemingsvorm en de commanditaire vennootschap zijn in de praktijk geen goed idee. De nv en bv ondernemingsvorm of de coöperatieve ondernemingsvorm wel.

Heb je voldoende startkapitaal?

De eenmanszaak is en blijft de meest laagdrempelige ondernemingsvorm. Toch werd in 2019 het minimaal startkapitaal voor verschillende andere ondernemingsvormen ook geschrapt. Voor deze ondernemingsvormen volstaat nu een “toereikend aanvangsvermogen”. Hierdoor is ook de bv ondernemingsvorm voor starters met een beperkt startkapitaal interessanter geworden. De cv ondernemingsvorm neemt eveneens genoegen met een inbreng van een symbolische euro, net zoals de vof ondernemingsvorm. De nv blijft dan weer een dure grap, met een minimaal startkapitaal van 61.500 euro. Wil je je vooral beroepen op geld van een geldschieter? Dan blijft de commanditaire vennootschap natuurlijk ook interessant.

Wat zijn de financiële verwachtingen?

Een ondernemingsvorm kiezen is toch ook altijd een beetje een fiscaal vraagstuk. Wanneer je inkomsten beperkt zijn, zijn de lagere schijven van de eenmanszaak vaak het interessantst. Wanneer je winst daarentegen hoog oploopt, is een vennootschap als ondernemingsvorm kiezen fiscaal toch interessanter. Recent is ook de fiscaliteit rond vennootschappen drastisch gewijzigd, waardoor zo’n vennootschap nog sneller interessant is geworden.

Een absolute grens is er niet, want het is uiteraard ook afhankelijk van de toegekende persoonlijke bezoldiging en eventuele andere belastbare inkomsten. Bovendien moet je ook rekening houden met de oprichtingskosten en de oplopende werkingskosten.

Tjongejonge, niet eenvoudig… Laat voor de keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap dan ook altijd een detailberekening maken, want enkel zo ben je zeker van je stuk.

Wat is het doel van de onderneming?

Voor de bv ondernemingsvorm is dat misschien niet zo relevant, maar bij pakweg de coöperatieve ondernemingsvorm wel. Bij zo’n coöperatieve ondernemingsvorm moet het coöperatief gedachtegoed immers aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, kan de vennootschap worden ontbonden.

Ook de commanditaire vennootschap is een bijzondere variant, omdat het uitgaat van een samenwerking tussen beherende vennoten die de touwtjes in handen hebben en geldschieters die graag op de achtergrond blijven (stille vennoten). Voor de andere ondernemingsvormen maakt het weinig uit wat je gaat doen, buiten dan het feit dat het natuurlijk legaal moet blijven.

Welke ondernemingsvorm past nu echt bij mij?

Veel ondernemers laten zich vooral inspireren door fiscale beweegredenen en het beschikbare startkapitaal. Toch is een ondernemingsvorm kiezen een stuk ingewikkelder. Het is bovendien belangrijk dat je het meteen doet, want een bestaande ondernemingsvorm omvormen is niet goedkoop. Laat je daarom altijd begeleiden. De boekhouder of accountant is de ideale raadgever.

Laat meer zien
Back to top button