BusinessOndernemenWorld

5 misverstanden over ondernemen in Italië

Italië kan een interessante markt zijn voor Belgische ondernemers die ook in het buitenland kansen willen benutten. De Italiaanse zakenmarkt wijkt echter sterk af van de Belgische en kent een eigen set van unieke kansen en uitdagingen. Belgische ondernemers kunnen er succesvolle en duurzame handelsrelaties opbouwen, maar moeten wel rekening houden met de lokale cultuur en mogen het belang van goede connecties niet onderschatten. Daarnaast is het belangrijk om je niet te laten vangen aan een aantal stereotypes of misverstanden over de Italiaanse zakenwereld. De belangrijkste misverstanden over ondernemen in Italië zijn hieronder weerlegd.

1. Italianen zijn altijd te laat

Het stereotype dat Italianen altijd te laat komen, is een misverstand dat zeker enige nuancering behoeft. Het klopt dat flexibiliteit en een zekere mate van ontspannenheid diep in de Italiaanse cultuur geworteld zitten, maar toch is punctualiteit van belang in de Italiaanse zakenwereld. In feite waarderen Italianen stiptheid, zeker in professionele settings. Belangrijke vergaderingen en afspraken worden serieus genomen en zeker van buitenlandse partners wordt verwacht dat zij op tijd zijn. Dit wijst op respect en professionaliteit.

2. Transport en logistiek brengt een hoop bureaucratie met zich mee

Een veelgehoord misverstand is dat transport en logistiek in Italië ingewikkeld is door de verregaande bureaucratie. Italië beschikt over een efficiënt transportnetwerk dat essentieel is voor de dynamische handel en industrie. Italië heeft ook een heel strategische ligging aan de Middellandse Zee en heeft zeker wat maritiem transport betreft een uitgebreide infrastructuur met moderne havens. Deze zijn op hun beurt goed verbonden via snelwegen die ook toegang bieden tot een uitgebreid netwerk van luchthavens. Hierdoor biedt Italië op het gebied van logistiek en distributie verregaande mogelijkheden. Het is wel zo dat een expert op het gebied van transport Italië vaak beter kan bedienen en dat het belang van doordacht intermodaal transport van en naar Italië niet mag worden onderschat.

3. Zakendoen is alleen mogelijk met Italiaans als voertaal

Wie al eens op reis is geweest in Italië weet dat de kennis van het Engels bij de lokale bevolking niet altijd even goed is. Toch wil dit niet zeggen dat je enkel in het Italiaans kunt zakendoen in Italië. In de grote steden en bij veel bedrijven wordt Engels breed geaccepteerd als de zakelijke lingua franca. Het is echter waar dat een basisbegrip van het Italiaans kan helpen bij het smeden van persoonlijke relaties en het tonen van respect voor de lokale cultuur. De taalbarrières hoeven dus geen belemmering te vormen voor succesvolle handelsrelaties, maar een basiskennis van het Italiaans wordt wel gewaardeerd.

3. Zakendoen is alleen mogelijk met Italiaans als voertaal

4. De Italiaanse markt is moeilijk toegankelijk

Italië staat bekend om zijn sterke lokale merken en een grote mate van consumententrouw, wat het idee heeft gewekt dat de markt moeilijk toegankelijk is voor buitenlandse ondernemingen die nieuwe merken willen introduceren. Dit beeld verdient echter enige bijstelling. Door de juiste lokale partners te vinden en een duidelijke marktbenaderingsstrategie te hanteren, kunnen Belgische ondernemers wel degelijk succesvol de Italiaanse markt betreden. Het is daarbij vooral belangrijk om meerwaarde te bieden, regionale verschillen te begrijpen en producten of diensten aan te passen aan de lokale smaken en voorkeuren.

5. Italië is alleen goed voor mode en voedselindustrie

Een laatste misverstand is dat zakelijke kansen in Italië beperkt zijn tot de mode- en voedselindustrie. In feite biedt Italië een brede waaier aan kansen in diverse industrieën, waaronder geavanceerde productie, technologie en hernieuwbare energie. Volgens het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen is ook de farmaceutische industrie er een kansrijke sector. De Italiaanse economie is divers en innovatief, met een sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor biedt de Italiaanse markt tal van mogelijkheden voor Belgische ondernemers die inzetten op innovatie en kwaliteit.

Laat meer zien
Back to top button