JuridischLife StyleOndernemen

Wat zijn de fiscale regels bij een e-bike van de zaak?

Zoals wel vaker zijn de fiscale regels in België niet meteen erg eenvoudig. Zo zijn de regels voor eenmanszaken en vennootschappen anders, maar er zijn ook andere regels wanneer de e-bike door het personeel wordt gebruikt. Daarnaast verschillen de regels ook nog eens naargelang het gaat om de inkomstenbelasting of de btw. De rode lijn is echter dat een e-bike fiscaal gezien wel heel interessant is, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een auto van de zaak.

Kosten voor de e-bike zijn in principe 100% fiscaal aftrekbaar

Wanneer een e-bike zakelijk wordt gebruikt is de e-bike fiscaal aftrekbaar. Alle kosten zijn zelfs 100% fiscaal aftrekbaar. Het gaat dan niet alleen om de aanschafkosten van de e-bike, maar bijvoorbeeld ook om onderhoudskosten, de aankoop van een fietshelm et cetera. De aanschafprijs van een e-bike wordt lineair afgeschreven over ten minste drie jaar.

Vroeger was er nog sprake van 120%-aftrekbaarheid. De redenering was dat vennootschappen op die manier duurzaam gedrag stimuleerden en dat zoiets wel een beloning verdiende. Voor vennootschappen werd die verhoogde aftrekbaarheid per aanslagjaar 2021 afgeschaft. Enkel voor vennootschappen van wie het aanslagjaar niet samenvalt met het kalenderjaar zijn hier nog mogelijkheden.

Voor eenmanszaken blijven alle kosten om woon-werkverplaatsingen met de elektrische fiets aan te moedigen wel in aanmerking komen voor de 120%-aftrekbaarheid. Zo’n kost is bijvoorbeeld het plaatsen van een fietsenstalling. Het gaat dan enkel om kosten voor het personeel, de zaakvoerder komt hiervoor niet in aanmerking. Wel kan de zaakvoerder zelf een e-bike zakelijk gebruiken. Hij moet dan wel rekening houden met het privégebruik. Wanneer de zaakvoerder de e-bike voor bijvoorbeeld 40% privé gebruikt, komt slechts de overige 60% in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid.

E-bike is heel voordelig voor werknemers

E-bike is heel voordelig voor werknemers

Wanneer een werkgever een e-bike aan zijn werknemers aanbiedt, gaat het om een wel heel mooi fiscaal voordeel. Voor werknemers is zo’n e-bike een volledig vrijgesteld voordeel van alle aard waardoor ze er geen RSZ of belastingen op moeten betalen. De voorwaarde is wel dat ze de e-bike gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, maar daarnaast mogen ze de e-bike ook perfect voor andere verplaatsingen gebruiken. Deze vrijstelling geldt bovendien niet alleen voor de e-bike zelf, maar ook voor alle andere kosten zoals de onderhoudskosten. Daarnaast is de bedrijfsfiets ook nog eens te combineren met een fietsvergoeding die eveneens is vrijgesteld. Deze fietsvergoeding mag wel niet meer bedragen dan € 0,24/km. Voor de werkgever zijn deze kosten voor 100% aftrekbaar.

Bijzondere regels voor de btw

Zoals wel vaker hanteert de btw-administratie andere regels. Hier geldt dat de btw enkel aftrekbaar is in de mate dat de e-bike zakelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld om verse soep te leveren bij de klanten. Privégebruik en woon-werkverplaatsingen komen niet in aanmerking voor de btw-aftrek. Hierin moet dan ook een objectieve verdeelsleutel worden gevonden. Deze regel geldt wel enkel voor de e-bike zelf. Kosten die je maakt voor het aanleggen van bijvoorbeeld een kleedruimte, een doucheruimte of een fietsenstalling komen wel volledig in aanmerking voor de btw-aftrek.

Laat meer zien
Back to top button