FinanceOndernemen

Wat kost een boekhouder in België?

Als je twijfelt tussen het uitbesteden van je boekhouding en het zelf voeren van je boekhouding zijn er natuurlijk een aantal afwegingen die je moet maken. Zonder afbreuk te willen doen aan de meerwaarde die een boekhouder heeft ten opzichte van een boekhoudprogramma, is de prijs vaak een belangrijke factor. Hoe dan ook ligt de kostprijs van een boekhouder hoger dan wat je voor een boekhoudprogramma moet betalen. Hoe hoog zijn de kosten van een boekhouder? Is een goedkope boekhouder een goed idee? En hoe kan je besparen op de kosten van een boekhouder? Het zijn een aantal van de vragen die hieronder van een antwoord zijn voorzien.

Factoren die de kosten van de boekhouder beïnvloeden

Boekhouders zijn natuurlijk vrij om zelf hun eigen uurtarief te bepalen. Hierdoor zullen de tarieven van de boekhouder steevast verschillen. Over het algemeen is het wel zo dat de kosten van een boekhouder afhankelijk zijn van een aantal factoren, maar verder benadrukken we ook dat je je daar niet blind op mag staren en dat er meer speelt dan alleen de uurprijs van de boekhouder.

Hoe complex is je onderneming?

Een eerste bepalende factor voor de kosten van een boekhouder begint al bij je eigen onderneming. Afhankelijk van de vraag of je een enkele boekhouding (bv. eenmanszaak) of een dubbele boekhouding (bv. besloten vennootschap) moet hebben, zal dit in minder of meer werklast resulteren. Dit heeft uiteraard effect voor de kosten van de boekhouder.

Hoeveel werk bezorg je de boekhouder?

De kosten van de boekhouder zijn sterk afhankelijk van hoeveel tijd jij van hem vergt. Als je elke maand slechts een beperkt aantal grote facturen naar klanten uitstuurt, zullen de boekhouder zijn kosten beter meevallen dan wanneer je allemaal kleine klanten hebt met velerlei kleine facturen. Hetzelfde geldt ook voor grote hoeveelheden aankoopfacturen ten opzichte van eventuele verzamelfacturen die de werklast voor de boekhouder beperken. En minder werklast betekent ook dat de boekhouder zijn prijs lager zal liggen.

Wat doe je zelf?

Wat ook belangrijk is, is welke taken jij zelf uitvoert en wat je aan de boekhouder uitbesteedt. Er zijn nog steeds ondernemers die maandelijks met een stoffige schoendoos komen aandraven. Een assistent zal dan eerst alles sorteren, scannen en pas dan kunnen alle facturen en bewijsstukjes worden verwerkt.

Dan is het natuurlijk beter als je alles al gewoon digitaal aan je boekhouder kan doorgeven. Er zijn ook boekhouders waar je zelfs meer kan doen en waar jij alles al in een digitale omgeving kan inputten. De boekhouder zal dan enkel nog een eindcontrole uitvoeren, de aangiften indienen en eventueel even nagaan waar er fiscale mogelijkheden liggen. Het mag natuurlijk niet verbazen dat dit ook invloed heeft op wat de boekhouder kosten zal.

Persoonlijke aangifte

Mogelijk zal de boekhouder meer doen dan alleen de boekhouding van je onderneming. Ook de eigen aangifte voor de personenbelasting wordt vaak door de boekhouder gedaan, net zoals de aangifte van de partner. Natuurlijk brengt dit extra werk en meer kosten met zich mee.

Expertise

Ten slotte speelt ook de expertisegraad een rol. Er zijn boekhouders die in specifieke niches zijn gespecialiseerd en zoiets heeft nu eenmaal zijn prijskaartje. In dergelijke gevallen mag je je echter niet blindstaren op de hogere kosten van de boekhouder, want vaak zal een gespecialiseerde boekhouder zich vroeg of laat terugverdienen.

Tarief boekhouder vergelijken

Als je bovenstaande hebt gelezen, zal het niet verbazen dat de kosten van een boekhouder nogal sterk kunnen variëren. Ook is het niet bij alle boekhouders mogelijk om zelf een aantal taken uit te voeren. Het beste wat je kan doen, is dan ook verschillende offertes opvragen en de tarieven van boekhouders vergelijken.

Maandtarief of uurtarief boekhouder

Toch is het vergelijken van de tarieven van boekhouders niet altijd even eenvoudig. Er zijn namelijk geen uitgebreide vergelijkingstools zoals je dat wel hebt bij bijvoorbeeld energieleveranciers. Bovendien kunnen boekhouders al eens verschillende prijsberekeningen hanteren. Sommige boekhouders werken bijvoorbeeld met een uurtarief. Dan vraag je maar beter naar een inschatting van het aantal uren dat de boekhouder per maand voor je zal moeten spenderen. Houd er bovendien rekening mee dat het einde van een boekjaar vaak wat intensiever is dan een maand midden in het kwartaal. Andere boekhouders hanteren vaste maandtarieven. Het valt niet op voorhand te zeggen wat voordeliger is, maar bij forfaitaire bedragen weet je tenminste wel waaraan je je mag verwachten.

Regelmatig krijgen we ook de vraag wat er nu beter is, een boekhouder met een uurtarief of een boekhouder die tarieven forfaitair benadert. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit of je boekhouder uurtarieven hanteert of met forfaitaire bedragen werkt. Een boekhouder die kosten forfaitair aanrekent, heeft het voordeel van de duidelijkheid en zorgt ervoor dat je elke maand hetzelfde moet betalen. Bij een boekhouder met een uurtarief zal het wat meer fluctueren. Maar bij een boekhouder met uurtarief ben je tenminste wel zeker dat je betaalt voor wat je krijgt.

Sommige boekhouders werken daarom ook gewoon met een middenweg die je zeker kan overwegen. Zij vragen maandelijks eenzelfde voorschot en maken dan op het einde van het jaar de eindafrekening op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Hiermee kan je voorkomen dat er ineens hoge facturen volgen en heb je toch het voordeel van een boekhouder met uurtarieven.

Extra kosten en tarieven boekhouder

Vraag daarnaast ook altijd naar extra kostenposten. Naast het uurtarief van de boekhouder zijn er namelijk nog een aantal andere kostenposten die de boekhouder in rekening kan brengen. Dit gaat van een vast bedrag per gescande pagina tot uurtarieven voor juridisch advies, kosten voor het opstellen van een financieel plan, specifieke tarieven voor de begeleiding bij een fiscale controle en dergelijke meer. Er zijn zelfs boekhouders die kosten in rekening brengen voor kleine telefonische vragen. Vergeet niet om ook hierin een vergelijking te maken. Onthoud vooral dat boekhouders die met forfaitaire bedragen werken soms extra kosten in rekening brengen. Je moet dus goed bekijken wat al dan niet in het forfait begrepen zit.

Zelf boekhouders vergelijken of offertes laten bezorgen

Voorts kan je zelf offertes opvragen van boekhouders in je buurt en zo boekhouders vergelijken, maar er zijn ook partijen die dit voor jou doen. Zij brengen dan je noden in kaart en vragen offertes op bij verschillende geschikte boekhouders. Zo’n tussenpersonen kunnen heel interessant zijn en een aantal taken uit handen nemen, zonder dat het je iets hoeft te kosten. Hoe dat kan? Omdat het de boekhouder is die moet betalen per zogenaamde lead en nooit de potentiële klant. Eigenlijk is de werkwijze net hetzelfde als de manier waarop vergelijkingswebsites werken, behalve dan dat de benadering een stuk persoonlijker is.

Kijk niet alleen naar de kosten van een boekhouder

Het is vaak geen goed idee om de goedkoopste boekhouder uit te kiezen. Een duurdere boekhouder met meer expertise kan namelijk beter bij je bedrijf passen. Natuurlijk moeten de kosten van de boekhouder binnen de perken van het redelijke blijven en doe je er goed aan om vooraf afspraken te maken over de kosten van je boekhouder, maar kijk ook verder dan dat. Hieronder is het een en ander uitgelegd.

Manier van werken

Vraag bijvoorbeeld ook even naar hoe je boekhouder te werk gaat. Vraag wanneer en hoe je hem kan bereiken bij vragen of problemen. Vraag welke boekhoudsoftware jullie samen zullen gebruiken en verdiep je hier alvast even in. Het zijn stuk voor stuk zaken die ook meespelen als je op zoek gaat naar de beste boekhouder.

Return on investment

Tevens moet je je afvragen wat een boekhouder jou oplevert. Is het voor jezelf voordeliger als je de vrijgekomen tijd aan belangrijkere projecten kan besteden? Dan is het beter om meer uit te besteden en meer te betalen, want op het einde van de rit houd je meer over.

Maar denk ook aan het expertiseniveau en de toegevoegde waarde. Hoe kan de boekhouder je helpen om inzicht te krijgen in ingewikkelde juridische en fiscale materie? Kan hij je helpen om fiscaal te besparen? Kan hij de doorslag geven bij een belangrijke investering waarover je twijfelt? Vraag dus niet alleen: “Wat kost een boekhouder?” Durf vooral ook even te vragen wat een boekhouder je kan opbrengen.

Het moet klikken

Het is eveneens aangeraden om vrijblijvend het gesprek aan te gaan. De ene boekhouder kan goedkoper zijn dan de andere, maar uiteindelijk moet er ook een klik zijn. Het is nu niet dat je beste maatjes moet worden met je boekhouder en dat jullie na het werk pinten moeten pakken, maar je moet je wel goed voelen bij je boekhouder en het gevoel hebben dat je er met al je vragen terechtkan. Als die klik er niet is, dan mogen de kosten van de boekhouder nog zo laag zijn, maar dan zoek je toch beter naar een andere boekhouder.

Als je echt wil besparen op de kosten van de boekhouder zijn er vaak ook betere manieren om dat te doen. Zoals eerder gezegd kan je zelf meer werk uitvoeren of kan je meer orde in je administratie brengen. Een voorbeeld daarvan is het koppelen van je bankomgeving met de gebruikte boekhoudsoftware, zodat betalingen automatisch aan boekingen worden gekoppeld. Of dit al dan niet mogelijk is en of je hiervoor beter van bank wijzigt? Daar kan ­– juist ja – een boekhouder bij helpen.

Gemiddeld (uur)tarief van een boekhouder en accountant

Eerst en vooral moeten we zeggen dat je eigenlijk niet zo heel veel bent met inzicht in de gemiddelde kosten van een boekhouder. Er zijn namelijk uitschieters in beide richtingen en de enige manier om echt zicht te krijgen op de werkelijke kosten van een boekhouder is door offertes op te vragen en het gesprek aan te gaan. Enig inzicht in de gemiddelde prijs van een boekhouder is natuurlijk wel interessant, al was het maar als hulp bij het opstellen van je financieel plan.

Gemiddeld (uur)tarief boekhouder

Zoals eerder al aangegeven is het beter om niet het gemiddelde uurtarief van een boekhouder te vergelijken. Het gemiddelde uurtarief van een boekhouder varieert namelijk van 45 euro tot uitschieters van meer dan 200 euro per uur, maar dit is sterk afhankelijk van het expertiseniveau. Soms worden ook lagere tarieven gehanteerd als lagere boekhoudkundige medewerkers met je boekhouding aan de slag gaan. De kostenstructuur is bovendien zoveel complexer dan dat en niet elke boekhouder werkt ‘in regie’. Daarom kijk je beter naar de gemiddelde kosten van een boekhouder op jaarbasis.

Als eenmanszaak met kwartaalaangiftes en een beperkt aantal te registreren facturen en een enkele boekhouding moet je rekenen op zo’n 800 euro per jaar (exclusief btw). Wanneer het gaat om een dubbele boekhouding bedragen de kosten voor de boekhouder al snel 1.600 euro per jaar (excl. btw). En bij de kosten van een boekhouder voor een vennootschap spreken we al snel over 3.000 euro (excl. btw) of meer. Maar dit kan voor alle duidelijkheid lager liggen of zelfs een veelvoud hiervan zijn, afhankelijk van de complexiteit en de grootte van de boekhouding.

Gemiddeld (uur)tarief accountant

Ongeacht of je nu zelf je boekhouding doet of een boekhouder inschakelt: vroeg of laat zal je ook op een accountant moeten rekenen. Eigenlijk geldt bij een accountant net hetzelfde als bij een boekhouder: de tarievenstructuur is vaak te complex en er zijn te grote verschillen om echt in termen van gemiddelde (uur)tarieven te kunnen spreken. Voor wat het waard is: reken voor een ervaren accountant op een uurtarief van zo’n 120 tot 175 euro. Er zijn opnieuw uitschieters mogelijk en er worden vaak kortingen toegekend voor grotere dossiers (meestal vanaf +50 uren per jaar).

Samengevat: wat kost een boekhouder?

Eigenlijk is het vrij eenvoudig: gemiddelde waarden zeggen niks en de enige manier om echt inzicht te krijgen in de kosten van een boekhouder is door een specifieke offerte op te vragen voor jouw specifieke situatie. Het maakt daarbij niet veel uit of er sprake is van uurtarieven of van forfaitaire tarieven, tenzij je dit persoonlijk handiger vindt. Vraag om een inschatting van de jaarkosten, ga na wat de ROI is en bespreek eventueel welke taken jij uit handen kan nemen of wat je kan doen om de kosten van de boekhouder te beperken. Als het plaatje klopt en er is een klik? Dan heb je een geschikte boekhouder gevonden. Uiteraard kan je ook boekhouders vergelijken, maar onthoud dan wel dat de goedkoopste boekhouder lang niet altijd de beste boekhouder is.

Laat meer zien
Back to top button