FinanceOndernemen

Een bv oprichten en een financieel plan maken: hoe zit dat nu weer?

Bij het oprichten van een eenmanszaak is het niet verplicht, maar wanneer je een vennootschap zoals een bv opricht moet je een financieel plan opstellen. Je kan voor zo’n financieel plan een accountant inschakelen, maar je kan ook zelf een financieel plan maken. Het is dan wel aangewezen om een gezond financieel plan te maken dat voldoet aan alle wettelijke vereisten en aan de eisen die ook kredietgevers stellen.

Wat is een financieel plan?

Een financieel of financial plan is een onderdeel van het ondernemingsplan. Het geeft weer hoe je ondernemingsplan financieel wordt uitgerold en maakt daarbij een aantal prognoses. Maar daarnaast geeft het ook aan hoe de ondernemingsplannen worden gefinancierd en onderbouwt het de verschillende hypothesen die zowel aan de basis liggen van het investeringsplan als van het ruimere ondernemingsplan.

Hoe een financieel plan opstellen voor een bv?

Ook vroeger was het al verplicht om een financieel plan te maken indien je een vennootschap zoals de bvba oprichtte. Ook nu is een financieel plan om een bv op te richten verplicht. Nieuw is wel dat de wetgever sinds de hervorming van het vennootschapsrecht minimumeisen stelt met de betrekking tot de inhoud van dat investeringsplan.

In de praktijk moet je een financieel plan maken dat een voldoende nauwkeurige omschrijving biedt van je plannen en dat een overzicht bevat van alle financieringsbronnen die je bij de oprichting van de bv aanwendt. Ook eventuele waarborgen moeten hierin opgenomen worden. Daarnaast moet je financial plan ook volgende gegevens bevatten:

  • Een openingsbalans
  • Een geprojecteerde balans
  • Een geprojecteerde jaarrekening na 12 maanden en na 24 maanden (of een andere periodiciteit)
  • Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven over een periode van minimaal 2 jaar
  • Een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en rentabiliteit.

Wie moet het financieel plan opstellen?

Daarin ben je in principe vrij. Je mag perfect zelf een financieel plan opstellen, maar je kan voor je financieel plan ook een accountant inschakelen. Omdat een slecht financieel plan maken geen goed idee is, doe je dat eerste enkel indien je over de nodige kennis beschikt (zowel economisch als fiscaal en (sociaal-)juridisch). In het andere geval is het toch een beter idee om je financieel plan door een accountant op te laten stellen.

Hoe maak je een financieel plan?

Om een financieel plan te maken gebruiken accountants specialistische software. Zo’n software kent een hoog prijskaartje, waardoor dat voor particulieren geen interessante piste is. Wel zijn er op het internet verschillende tools te vinden om een ondernemingsplan en/of financieel plan te maken. Onder andere Unizo biedt zo’n online tool aan. En vanuit verschillende vakorganisaties is vaak een template voor een financieel plan in Excel beschikbaar. Je kan natuurlijk ook zelf vanaf nul beginnen, maar dan neem je er best even een bestaand ondernemingsplan of financieel plan als voorbeeld bij.

Waarom is een financieel plan maken zo belangrijk?

Een financieel plan maken doe je natuurlijk in de eerste plaats voor jezelf en voor je kredietverstrekkers. Maar toch is een gezond financieel plan maken ook juridisch heel belangrijk. Wanneer je vennootschap binnen de drie jaar failliet gaat, vraagt de rechter bij de notaris het oorspronkelijk investeringsplan. Blijkt daaruit dat je wel heel amateuristisch te werk ging en onvoldoende aanvangsvermogen had? Dan kan je als oprichter aansprakelijk zijn voor de schulden die de vennootschap heeft gemaakt, zelfs wanneer het gaat om een bv met een beperkte aansprakelijkheid. Besteed met andere woorden voldoende aandacht aan je financial plan of laat je financieel plan door een accountant maken.

Laat meer zien
Back to top button