FinanceOndernemen

Aan de slag in de creatieve sector: een goede boekhouder is aanbevolen

In Vlaanderen hebben wij een bloeiende creatieve sector. Maar liefst 12,34% van het totaal aantal zelfstandigen in Vlaanderen behoort dan ook tot deze sector. Dit lijkt veel, maar de creatieve sector is dan ook meer dan alleen podiumartiesten, boekenschrijvers en kunstenaars. Ook onder meer architecten, modeontwerpers, designers, game-ontwikkelaars en copywriters behoren tot de creatieve sector. En voor hen is er heel goed nieuws. Deze sector kan namelijk op veel voordelen rekenen, van talloze fiscale voordelen tot subsidies. Anderzijds is het ook gewoon ongelofelijk complex. Daarom is een goede boekhouder voor de creatieve sector aangeraden.

Auteursrechten factureren

Een van de eerste pluspunten is dat de fiscale wetgeving in een gunstige regeling voor de overdracht of de concessie van auteursrechten voorziet voor natuurlijke personen. Het kan daarbij gaan om een eenmanszaak die auteursrechten factureert of om een werknemer die een vergoeding ontvangt voor de overdracht van de auteursrechten aan de vennootschap waar hij voor werkt. Het pluspunt is dat deze auteursrechten als een roerend inkomen worden beschouwd en dat ze dus geen deel uitmaken van de belastbare inkomsten. De progressieve tarieven zijn met andere woorden niet van toepassing en je hoeft er ook geen sociale zekerheidsbijdragen op te betalen. Je moet geen boekhouder voor de creatieve sector zijn om te weten dat dit voordelig is.

Een minpunt is dan weer dat je zo geen sociale rechten opbouwt, maar dit kan je dan weer compenseren door bijvoorbeeld meer in een VAPZ of een ander pensioenspaarplan te investeren. Enkel bij heel lage inkomsten is dit niet altijd een betere optie, maar een goede boekhouder voor de creatieve sector kan je hierover informeren.

Heel voordelige oplossing

Deze regeling is niet onbeperkt te gebruiken en is er vooral om de kleinere zelfstandigen of de gewone werknemer te ondersteunen. Het gaat daarbij overigens niet alleen om kunstenaars of artiesten, maar bijvoorbeeld ook om fotografen, copywriters en zelfs programmeurs. Hun programmacode is namelijk ook gewoon een creatief werk waar auteursrechten op rusten. Een boekhouder voor de creatieve sector kan je over de mogelijkheden informeren.

Tot een bedrag van 62.550 euro zijn de roerende inkomsten dan onderhevig aan een belastingtarief van 15% in plaats van de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting. Er hoeven ook geen sociale zekerheidsbijdragen te worden betaald. Omdat je de beroepskosten forfaitair kan aangeven, kan dit in de praktijk nog lager oplopen. Deze forfaitaire beroepskosten bedragen:

  • Schijf tot en met € 16.680: 50% (= belast aan 7,5%)
  • Schijf van € 16.681 tot en met € 33.360: 25% (belast aan 11,25%)
  • Schijf boven € 33.360: 0% (belast aan 15%)

Wanneer de werkelijke beroepsinkomsten hoger liggen, kunnen deze wel nog steeds worden ingebracht. Elk jaar zal je moeten bepalen welke oplossing de voordeligste is. Bovendien moet je er rekening mee houden dat je forfaitair aangetoonde beroepskosten niet meer integraal in de inkomstenbelasting kan onderbrengen, maar dat je een opsplitsing dient te maken. Betaalde sociale zekerheidsbijdragen kan je als zelfstandige natuurlijk wel integraal aan je beroepsinkomsten toewijzen, want ze hebben ook enkel daarop betrekking en niet op je roerende inkomsten. Een boekhouder voor de creatieve sector kan je daarbij helpen.

Schakel een boekhouder voor de creatieve sector in

Hoewel het werken met auteursrechten financieel heel interessant is, is het tegelijkertijd ook heel complex. Er zijn namelijk heel wat verregaande voorwaarden van toepassing en de fiscus aanvaardt niet dat je zomaar 100% van je werk in auteursrechten factureert. Mogelijk zal er een ruling aan vooraf moeten gaan. In een vennootschap moet je bovendien duidelijke afspraken maken over hoe er met deze auteursrechten wordt omgegaan en moet je aan specifieke fiscale verplichtingen voldoen. Als je met auteursrechten wil werken, kan je dan ook maar beter op een ervaren boekhouder voor de creatieve sector rekenen.

Tax shelter en andere investeringsopportuniteiten voor de creatieve sector

Andere steunmaatregelen hebben vooral te maken met het fiscaal aantrekkelijk vergaren van financiering. De creatieve sector is namelijk een sector die risicovoller is. Het valt vaak niet eenvoudig te voorspellen in welke mate een nieuwe game, film of optreden een succes zal worden en daardoor heeft de sector het moeilijk om financiering te verwerven. Via allerlei handigheidjes sleutelt de wetgever aan de aantrekkelijkheid van de sector. Ook hierin kan een boekhouder voor de creatieve sector je adviseren.

Binnen de zogenaamde Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten kunnen vennootschappen die in audiovisuele werken of podiumkunsten onder voorwaarden rekenen op een belastingvrijstelling van 310% van de betaalde sommen. Het gaat dan om investeringen in onder meer circussen, theaters, opera’s, fictiefilms enzovoort. Ook dit is een complex gegeven waar een goede boekhouder voor de creatieve sector je mee kan helpen.

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden om op een interessante manier geld te vergaren. Voorbeelden daarvan zijn microkredieten, een PMV/z-lening, het CultuurKrediet en crowdfunding. Hier is een goede boekhouder voor de creatieve sector opnieuw een belangrijke hulp.

Subsidies voor de creatieve sector

Ten slotte zijn er talloze subsidies waar je in de creatieve sector van kan genieten, naast bestaande mogelijkheden zoals de kmo-portefeuille of de kmo-groeisubsidie waarover een boekhouder voor de creatieve sector je kan informeren. Een voorbeeld daarvan is de IE-voucher voor bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld omdat je het gecreëerde merk wil laten vastleggen. Een boekhouder voor de creatieve sector legt het je graag uit.

Reken op een ervaren boekhouder voor de creatieve sector

Een goede boekhouder voor de creatieve sector is geen kost, maar kan je net helpen om veel te besparen. Er zijn veel manieren waarop je steun kan genieten, maar er zijn nu eenmaal allerlei complexe voorwaarden aan verbonden die misbruik moeten helpen te voorkomen. Wij raden aan om te rekenen op een ervaren boekhouder voor de creatieve sector die goed zijn weg vindt doorheen de verschillende steunmaatregelen en die je daarover kan adviseren. Tot slot moet je nog weten dat een goede boekhouder voor de creatieve sector een uitgebreid netwerk heeft en je bijvoorbeeld aan een tussenpersoon kan helpen om eenvoudiger auteursrechten te factureren als eenmanszaak.

Laat meer zien
Back to top button