Ondernemen

Stappenplan hondenfokker worden in Vlaanderen

Ben jij gek van dieren en wil jij van honden fokken je beroep maken? Weet dan wel dat het beroep van hondenfokker in Vlaanderen strikt gereglementeerd is. Je kan dus niet zomaar zelf honden fokken en een bijhorende handelszaak uitbaten. Wil je hondenfokker worden? Dan moet je volgende stappen doorlopen.

# 1. Zelfstandig worden

In de eerste plaats zal je natuurlijk over een ondernemings- en btw-nummer moeten beschikken. Je moet een rekening openen, je btw- en ondernemingsnummer aanvragen en je inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Eventueel richt je een vennootschap op voor je kwekerij.

# 2. Het juiste pand vinden

Je kan niet zomaar honden fokken in je achtertuin. Je moet aantonen dat de inrichting aan de vereisten inzake dierenwelzijn voldoet. De regels daarover zijn heel strikt. Ga op zoek naar een geschikt pand en zorg ervoor dat het aan onderstaande voorwaarden voldoet. Bij het indienen van de erkenningsaanvraag moet er een schematisch plan van het pand en de inrichting worden meegegeven.

Algemene regels inrichting zelfstandige hondenfokker

In de eerste plaats moet de inrichting de dieren voldoende stimuleren en afwisseling bieden. De temperatuur moet aangepast zijn in functie van de hondensoort en er moet voldoende lucht, ventilatie en natuurlijk lichtinval zijn.

Voor de vloer kies je voor een makkelijk te reinigen materiaal. Eventueel kan je wel een bijkomende ruimte met grind of gras voorzien, maar daarvoor moet je wel eerst een gunstig advies krijgen van de Inspectiedienst. Hoe dan ook is het gebruik van roostervloeren verboden en mogen geperforeerde vloeren enkel indien ze slechts deels worden gebruikt, niet boven een mestkelder liggen en voldoende steun bieden aan de poten van de honden.

Ten aanzien van honden legt men een extra vereiste op: honden moeten toegang hebben tot een vaste buitenloop. Liefst is er een permanente toegang mogelijk, maar in het andere geval moeten de honden minimaal twee uur per dag gedurende vijf dagen per week worden uitgelaten. Omdat dit moet worden bewezen, hang je best camera’s op in het buitenverblijf.

Regels inzake opslag

Het diervoeder moet hygiënisch worden opgeslagen. Voorzie met andere woorden een droge ruimte voor het opslaan van korrels en eventueel ook koelsystemen voor nat voer. Zorg er ook voor dat je over een aparte ruimte beschikt voor het opslaan van strooisel, vuilnis en uitwerpselen.

Veiligheidsregels bij honden fokken

De dierenverblijven moeten aan een aantal veiligheidsvereisten voldoen. Zo moeten de dieren in een stevige en veilige omgeving zitten, zonder mogelijkheid om te ontsnappen. Ook moet je een brandalarmsysteem in de verblijfslokalen plaatsen. Het gaat om een brandalarmsysteem dat bij brand automatisch de alarmcentrale contacteert. Ook wanneer er geen hond is, moet je voortdurend bereikbaar zijn. Daarom moet je aan de ingang een telefoonnummer ophangen.

Huisvesting van de honden

De wetgever schuift groepshuisvesting als norm naar voren. Honden zijn roedeldieren en moeten daarom minimaal per twee worden gehouden. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het diertje zo ziek als een hond is, mogen ze alleen worden gehouden.

Hierbij is de schofthoogte van de grootste hond bepalend voor de minimumoppervlakte van het verblijf. Zo moet de hoogte minimaal 75 centimeter of twee maal de schofthoogte zijn. De honden moeten vervolgens naar buiten kunnen kijken. Hierbij legt men de verplichting op dat minimaal 25% van één wand open of doorzichtig moet zijn. Voor kraamhokken is dit niet verplicht. Bovendien moet het kraamhok tot de leeftijd van 7 weken ontoegankelijk zijn voor het publiek.

Extra vereisten voor grote hondenkwekerijen

Gaat het om een kwekerij waar meer dan 50 volwassen honden kunnen verblijven? Dan moet je in een aantal extra verblijven voorzien. Het gaat om een aangepast verzorgingslokaal en een afzonderingslokaal. En verhandel je ook honden van andere kwekerijen? Dan mag dat enkel in een afgesloten quarantainelokaal.

# 3. Hondenfokker worden en het juiste personeel vinden

Honden fokken, dat is ook instaan voor de verzorging van de dieren. En dus moet er voldoende personeel ter beschikking zijn. Meer honden fokken is dan ook meer personeel in dienst hebben. Het benodigd aantal VTE’s bereken je door het aantal volwassen honden te vermenigvuldigen met 0,02. Beschik je over 40 honden, dan moet er dus minimaal iemand zijn die 4/5de werkt.

Daarnaast moet minimaal één vast personeelslid (of de zelfstandige verantwoordelijke) voldoende bekwaam zijn om honden te fokken. Dat wil zeggen dat die persoon over een geschikt geacht diploma of getuigschrift moet beschikken. Denk daarbij aan het secundair diploma dierenzorg of de bachelor diergeneeskunde.

Bij het indienen van de erkenningsaanvraag moet je duidelijkheid verschaffen over de personeelsleden.

# 4. Een contract sluiten met een erkende dierenarts

Je bent wettelijk verplicht om een contract te sluiten met een erkende dierenarts die zal instaan voor het regelmatig toezicht. De dierenarts zal onder andere toezicht houden op de verzorging van de honden, de huisvesting en hun gezondheid. Via de website van het Departement Omgeving kan je een modelcontract downloaden.

# 5. Erkenning tot zelfstandige hondenfokker

Heb je bovenstaande allemaal in orde gemaakt? Dan moet je nog een erkenning aanvragen om hondenfokker te worden. Hiervoor vul je een aanvraagformulier in en voeg je de verschillende bijlagen, zoals het schematisch plan van de inrichting en het kopie van het contract, toe. Je dient ook de erkenningskosten meteen over te boeken (75 tot 250 euro, afhankelijk van het aantal dieren) en een bewijs van betaling aan het aanvraagformulier te hechten. Vervolgens maak je alles over aan de Inspectie Dierenwelzijn, afdeling Erkenningsaanvragen. Dit kan per mail via dierenwelzijn@vlaanderen.be. Er zal steeds een controlebezoek volgen en een uiteindelijke beslissing zal binnen de vier maanden na ontvangst van het dossier volgen. Pas wanneer je over een erkenning beschikt, mag je professioneel honden fokken.

Laat meer zien
Back to top button