Ondernemen

In 5 stappen een eigen bakkerij beginnen

Wil je een eigen bakkerij starten? Weet dan dat dat geen sinecure is. De toegang tot het beroep is wettelijk gereglementeerd en bovendien moet je ook aan de strikte eisen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, in de volksmond ook wel eens “voedselagentschap” genoemd) voldoen. Sporadische controles zijn daarbij niet ongewoon. Om het overzicht te bewaren lees je hieronder hoe je in vijf stappen een eigen bakkerij kan beginnen. Het gaat natuurlijk om een vereenvoudigde weergave, want elke stap heeft wel wat voeten in de aarde…

# 1. Toegang krijgen tot het beroep

Niet iedereen kan zomaar een brood- en banketbakkerij beginnen. Vooraleer je een eigen bakkerij kan beginnen, zal je dus moeten aantonen dat je toegang hebt tot het beroep. De toegang tot het beroep van brood- en banketbakker is per slot van rekening gereglementeerd door een Koninklijk Besluit van 14 januari 1993. Hierbij moet de bakker, ongeacht of de bakkersactiviteiten in hoofd- of in bijberoep worden uitgeoefend, de nodige beroepskennis bewijzen. Dit kan door middel van:

  • Een diploma of (eind)getuigschrift van het lager secundair niveau, binnen de afdeling Brood- en Banketbakkerij;
  • Een getuigschrift van leertijd dat overeenstemt met het beroep van brood- en banketbakker;
  • Een passend getuigschrift van een Centrale Examencommissie.

Daarnaast moet er een praktische leertijd van minimaal twee jaren doorlopen zijn, waarbij een leerjaar minimaal 200 uren effectieve praktijk omvat. Pas wanneer je dat kan bewijzen, mag je een eigen bakkerij starten. Het maakt hierbij niet uit of je een grote of een kleine bakkerij zal starten.

Weet ten slotte dat je in Wallonië en Brussel ook de basiskennis bedrijfsbeheer moet bewijzen vooraleer je een eigen bakkerij mag starten. In Vlaanderen is die verplichting recent afgeschaft.

Uitzonderingen op de regel

In sommige gevallen is er geen sprake van een brood- en banketbakkerij en moet de beroepskennis niet worden bewezen. Eventueel blijft het bewijzen van de basiskennis bedrijfsbeheer wel verplicht. Het KB van 14 januari 1993 voorziet dan ook vier uitzonderingen:

  • Restauranthouders en traiteurs-banketaannemers die gerechten maken in het kader van hun eigen werkzaamheid;
  • Suikerbakkers en fabrikanten van chocoladeproducten of confituur;
  • IJsbereiders en pannenkoekenbakkers;
  • Bake-offactiviteiten waarbij op de verkoopplaats enkel diepgevroren producten worden nagebakken, zoals dat bijvoorbeeld bij bake-offketen Panos het geval is.

Ook belangrijk om te weten is dat het sowieso enkel gaat om zij die bakkerijproducten “bereiden”. Het louter verkopen ervan in een winkel, vergt dus geen basiskennis van de brood- en banketbakkerij. Wil je een koude bakkerij starten? Dan kan je eveneens de koude bakkerij beginnen zonder beroepskennis. De gelieerde warme bakker die aan de koude bakkerij levert, moet dat wel bewijzen.

# 2. Zelfstandig worden

Wil je een eigen bakkerij beginnen, dan moet je natuurlijk zelfstandig worden. Je kan vrij kiezen tussen de verschillende vennootschapsvormen, maar ik raad toch aan om steeds te kiezen voor een vennootschapsvorm die de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt. Over het algemeen zal de bv of besloten vennootschap ideaal zijn om een eigen bakkerij te beginnen.

# 3. Een geschikt pand vinden

Je mag niet zomaar thuis een bakkerij beginnen. Het bakken moet immers plaatsvinden in een ruimte die voldoet aan de strenge eisen van het FAVV. De regels gaan heel ver. De FAVV heeft wel een autocontrolegids opgesteld voor de brood- en banketbakkerij, die je hier kan downloaden.

Thuis een bakkerij beginnen mag niet. Je huis ombouwen tot bakkerij mag in principe wel. Maar let er ook dan op dat je niet zomaar overal een eigen bakkerij mag beginnen, daar het per slot van rekening niet mag conflicteren met de stedenbouwkundige voorschriften. Ga eventueel langs bij de gemeente om na te vragen of je in jouw pand wel een eigen bakkerij mag starten.

# 4. Verzekering afsluiten

Ga je een eigen bakkerij beginnen die toegankelijk is voor het publiek? Dan moet je verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering BA Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing afsluiten. Deze verzekering zal de lichamelijke schade en materiële schade aan personen en derden vergoeden indien je bakkerij ontploft of in vlammen opgaat. Deze verzekering is ook verplicht voor zij die een koude bakkerij starten of een kleine bakkerij starten. Louter het feit dat je in de bakkerij klanten ontvangt, maakt de verzekering verplicht.

# 5. Eventuele andere te nemen stappen

Uiteraard moet je net zoals elke zelfstandige ook even langsgaan bij de boekhouder en de verzekeraar om het een en ander uit te pluizen. Denk dan bijvoorbeeld ook aan het indienen van een eengemaakte verklaring bij SABAM, indien je in je bakkerij muziek wil afspelen. En ga ten slotte na of je recht hebt op een aantal subsidies. Zeker indien je als werkloze een eigen bakkerij gaat starten, is dat vaak het geval. Vraag dergelijke subsidies tijdig aan.

Een eigen bakkerij beginnen ingewikkeld?

Zeg dat wel! Maar dat kunnen we natuurlijk van elke zelfstandige activiteit zeggen. Wil je het jezelf eenvoudiger maken? Dan kan je misschien beter een koude bakkerij starten. Vooral franchisingformules, waarbij je rekent op de kennis en expertise van de franchisegever, zijn interessante manieren om een koude bakkerij te starten.

Laat meer zien
Back to top button