Finance

Cofinanciering: een oplossing voor jouw financieringsbehoefte?

In de zoektocht naar oplossingen voor je financieringsbehoefte heb je misschien al eens gehoord over de KMO-cofinanciering. Hierbij kent het Participatiefonds Vlaanderen(PMV), samen met een eigen inbreng en de financiering door een externe partij, een gunstige lening toe. Daaraan zijn wel een aantal strenge voorwaarden verbonden, waardoor deze cofinanciering subsidie niet voor iedereen even interessant is. Hieronder vind je een uitgebreide cofinanciering uitleg, waarbij de voorwaarden en mogelijkheden uit de doeken worden gedaan.

Wat is cofinanciering?

Cofinanciering betekenis: Een achtergestelde lening van maximaal 350.000 euro, toegekend door het Participatiefonds Vlaanderen (PMV), voor bestaande en startende ondernemers. Het gaat daarbij steeds om een vorm van cofinanciering.

Cofinanciering heeft de vroegere KMO-cofinanciering vervangen. Het gaat om een achtergestelde lening van het PMV/Z. De lening bedraagt maximaal 350.000 euro en is er voor kmo’s en starters. De lening wordt enkel toegekend in combinatie met een andere vorm van financiering, zoals die van een bank of financiering via een crowdfundingplatform waarmee het PMV samenwerkt. Hierbij dient de cofinancierder voor minimaal 20% van de financieringsbehoefte in te staan, terwijl het PMV maximaal 50% van de financieringsbehoefte toekent. De cofinanciering subsidie bedraagt maximaal 4 keer de eigen inbreng. PMV/Z cofinanciering heeft een looptijd van drie tot tien jaar aan een rentevoet van 3%.

Cofinanciering is er enkel voor Vlaamse kmo’s

De cofinanciering subsidie is er enkel voor zij die aan een aantal voorwaarden voldoen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een natuurlijk persoon of om een rechtspersoon, maar zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor PMV/Z cofinanciering. Ook moet je in het Vlaams Gewest wonen of moet je maatschappelijke zetel er gelegen zijn en moet je investeren in een project in België. Daarop is één uitzondering voorzien: indien je niet in Vlaanderen woont (of de maatschappelijke zetel er niet ligt), kan je alsnog in aanmerking komen voor PMV/Z cofinanciering indien je investeert in een project in het Vlaams Gewest. Kenmerkend daarbij is dat het steeds gaat om nationale financieringsbehoeften. De cofinanciering subsidie is met andere woorden geen mogelijkheid indien de financieringsaanvraag gericht is op exportdoeleinden.

Ten slotte is de cofinanciering subsidie er enkel voor ondernemingen die aan de eisen van de Europese kmo-definitievoldoen.

Cofinanciering is niet voor alle financieringsbehoeften mogelijk

PMV/Z cofinanciering is in principe mogelijk voor de financiering van financiële investeringen, materiële investeringen of immateriële investeringen. Ook voor de financiering van het benodigde startkapitaal kan je een beroep doen op PMV/Z cofinanciering. Er zijn wel talloze uitzonderingen van toepassing.

In de eerste plaats beperkt PMV/Z cofinanciering zich enkel tot nieuwe financieringen en niet tot de herfinanciering van bestaande schulden. Daarnaast is het, bij investeringen in onroerende goederen, beperkt tot het beroepsgedeelte van het onroerend goed. Investeringen in O&O zijn dan weer slechts uitzonderlijk mogelijk. Zo moet je een voldoende gezonde financiële structuur kunnen bewijzen.

PMV/Z cofinanciering kan ook worden aangewend om de aandelen van een bestaande vennootschap over te nemen, maar dan moet je wel meerderheidsaandeelhouder worden. Indien je slechts een minderheid van de aandelen verwerft, biedt de cofinanciering subsidie geen oplossing.

Ten slotte zijn er specifieke uitzonderingsgronden voorzien, onder andere ten gevolge van de Europese de-minimisregelgeving:

  • PMV/Z cofinanciering is niet mogelijk voor producten of diensten waarvoor nog geen tractie in de markt kan worden aangetoond;
  • PMV/Z cofinanciering is niet mogelijk voor de financiering van rollend materieel in de transportsector, tenzij voor intern gebruik (geen vervoer voor rekening van derden);
  • PMV/Z cofinanciering is niet mogelijk voor landbouwactiviteiten;
  • PMV/Z cofinanciering is niet mogelijk voor tradingactiviteiten.

Wanneer is de cofinanciering subsidie interessant?

Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan PMV/Z cofinanciering een interessante manier zijn om kredietverstrekkers over de streep te trekken. Maar onthoud wel dat je niet zonder externe kredietverstrekking kan en ook zelf een vrij ruime eigen inbreng moet doen. Om PMV/Z cofinanciering aan te wenden, moet je dan ook minimaal 20% van de financieringsbehoefte zelf kunnen dragen.

Omdat er voor de cofinanciering subsidie weinig tot geen waarborgen verschuldigd zijn en omdat het gaat om een achtergestelde lening, wordt de cofinanciering subsidie vaak aangewend voor techstart-ups die anders maar moeilijk financiering kunnen krijgen. Een steuntje in de rug, dus.

Laat meer zien
Back to top button