JuridischMarketing

Aan deze regels moeten Belgische influencers zich houden

Ga je de samenwerking met influencers aan? Dan weet je maar beter aan welke regels influencer marketing onderworpen is. In tegenstelling tot landen als Nederland is influencer marketing nog niet strikt gereglementeerd. Toch wil dat niet zeggen dat influencer marketing juridisch eenvoudiger is dan pakweg printmarketing. Welke regels influencers moeten respecteren? Dat ontdek je in dit artikel.

Vermelden dat het om commerciële communicatie gaat

Influencer marketing is nog steeds een vorm van marketing waarbij verkoopdoelstellingen of andere commerciële voordelen worden nagestreefd. Daar hoeft niks mis mee te zijn, zolang iedereen daarvan op de hoogte is. Reclame mag immers niet oneerlijk of misleidend zijn en je moet het dan ook voldoende kenbaar maken. Hoe dat moet gebeuren? Daarover bestaat er in België geen wetgeving. Als influencer ben je in principe vrij om zelf te bepalen hoe je aangeeft dat het om een betaalde partnership gaat. De JER (Jury voor Ethische Praktijken) inzake reclame heeft eerder wel al aanbevolen om dit op een van de volgende manieren te doen:

  • Een merk- of logovermelding opnemen dat duidelijk maakt dat het om reclame gaat (bv. indien een influencer op Instagram een foto plaatst);
  • Een duidelijke tekstuele vermelding opnemen zoals “Gesponsorde content” of “#reclame”;
  • Via een duidelijke contextomschrijving transparant aangeven dat het om reclame gaat.

 De JER raadt aan om dergelijke vermeldingen aan te passen aan je doelgroep. Eventueel moet je de hashtag of het opschrift dus ook even vertalen.

Commerciële communicatie moet eerlijk zijn

Ook dit is een gevolg van het feit dat reclame niet misleidend mag zijn. Zo mag je niet zomaar ongefundeerde vergelijkingen maken met andere producten, leugenachtige beweringen doen of kinderen manipuleren opdat ze hun ouders aanmoedigen om aankopen te doen. Bovendien vergt eerlijkheid ook dat cruciale informatie die de consument kan beïnvloeden niet zomaar mag worden weggelaten. Denk bijvoorbeeld aan de nadelige eigenschappen van een product. Influencers moeten met andere woorden een bepaalde mate van objectiviteit behouden.

Diverse verbodsbepalingen voor reclame

In elk geval is ook influencer marketing onderhevig aan de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht. Daarin zijn uitgebreide lijsten opgenomen van wat als misleidende reclame wordt beschouwd. Dergelijke verbodsbepalingen zijn dan ook van toepassing op influencers. Influencers mogen bijvoorbeeld niet:

  • Prijzen weergeven terwijl de producten niet aan die prijs worden verkocht;
  • Beweren een kwaliteitslabel te hebben, terwijl dat niet het geval is;
  • In België illegale producten aanprijzen;
  • Bedrieglijk beweren dat een product slechts voor een beperkte tijd beschikbaar zal zijn;
  • Bedrieglijk beweren dat een bepaald product gebreken, ziekten of misvormingen kan genezen.

Ook contractuele bepalingen beperken de vrijheid van influencers

Bedrijven die met influencers samenwerken, stellen vaak een overeenkomst op waarin een aantal afspraken worden opgenomen. Indien er via een influencerplatform wordt gewerkt, zijn er ook daar algemene voorwaarden van toepassing. Dergelijke voorwaarden kunnen extra contractuele regels opleggen die de influencer moet respecteren. Dat is logisch.

Wat sommige influencers echter niet weten, is dat de meeste sociale mediaplatformen een aantal regels kunnen opleggen die misschien wel strenger zijn dan de wettelijke regels in België. Maar in het geval van Facebook lees ik bijvoorbeeld in de voorwaarden dat je er niet mag uitnodigen tot seksueel contact. Als influencer via Facebook reclame maken voor de plaatselijke escortservice of voor een vermakelijke wipfilm? Dat geeft Jezus je niet alleen een schop onder de kont, maar riskeer je ook verbannen te worden van Facebook.

Een volledig overzicht bieden van dergelijke voorwaarden is onbegonnen werk. Twijfel je over wat er al dan niet is toegestaan? Neem dan even contact op met de klantendienst van de sociale mediawebsite.

Laat meer zien
Back to top button