JuridischTips

4 tips om je bedrijfsgeheimen te beschermen

Er is sprake van bedrijfsgeheimen indien er aan drie voorwaarden is voldaan. Zo moet de informatie geheim zijn, moet de informatie een bepaalde handelswaarde hebben en moet het onderworpen zijn aan redelijke veiligheidsmaatregelen om ze ook effectief geheim te houden. Dergelijke bedrijfsgeheimen houd je natuurlijk liever intern. Dat doe je op verschillende manieren. Eerst en vooral is er de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, maar daarnaast kan je ook een aantal (preventieve) acties ondernemen. Daarom deze vier tips ter bescherming van bedrijfsgeheimen.

# 1. Denk na of octrooieren al dan niet een oplossing is

Indien het mogelijk is om bepaalde uitvindingen intellectueel te laten beschermen, krijgt dat natuurlijk de voorkeur. Door dergelijke uitvindingen te octrooieren, genieten ze automatisch bescherming. Toegegeven: voor bedrijfsgeheimen is dit vaak minder interessant, omdat octrooien dan ook publiek worden. Coca-Cola heeft om die reden bijvoorbeeld nooit de samenstelling van haar drankje laten beschermen, omdat het zo voor concurrenten duidelijk zou worden waaruit de formule bestaat. In plaats daarvan heeft het zelf maatregelen getroffen om dergelijke bedrijfsgeheimen te beschermen. Ondanks het ontbreken van een octrooi, is het geheim van Coca-Cola al sinds 1886 bewaard gebleven.

# 2. Onderneem steeds actie bij schending van bedrijfsgeheimen

De bescherming van bedrijfsgeheimen wordt in België geregeld via de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (inwerkingtreding: 24 augustus 2018). De Wet bescherming bedrijfsgeheimen kwam tot stand na omzetting van de Europese Richtlijn ter bescherming van bedrijfsgeheimen ((EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan). Zowel de Wet bedrijfsgeheimen als de Richtlijn bedrijfsgeheimen beschermen bedrijven tegen een onrechtmatige verkrijging, gebruik of verspreiding van bedrijfsgeheimen.

Indien je een inbreuk vaststelt, is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Voor de rechter kan je zowel definitieve als voorlopige maatregelen vragen, denk bijvoorbeeld aan het offline halen van bepaalde documenten, een terugroeping van de op basis daarvan geproduceerde goederen of de vernietiging van onrechtmatig verkregen documenten. Uiteraard is het ook mogelijk om een schadevergoeding te vorderen op basis van een schending van de bedrijfsgeheimen wet.

# 3. Investeer in een goede bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen beveilig je op verschillende manieren. Zo kan je ze bewaren in een fysieke kluis of in een afgesloten archief. Maar de bedrijfsgeheimen kunnen ook enkel digitaal worden bewaard, beveiligd door encryptie- en beveiligingssoftware en met een beperkte toegang door middel van biometrische authenticatie. Gaat dat voor de bescherming van jouw bedrijfsgeheimen iets te ver? Dan kan je de bedrijfsgeheimen ook in een digitale kluis van het BOIP laten opslaan (het zogenaamde i-DEPOT).

# 4. Bescherming bedrijfsgeheimen contractueel afdwingen

Ook contractueel kan je de bescherming van bedrijfsgeheimen afdwingen. Dat doe je door bijvoorbeeld geheimhoudingsclausules en concurrentiebedingen op te nemen in arbeidsovereenkomsten. Werk je samen met andere bedrijven of freelancers? Dan kan je ook met hen geheimhoudingsovereenkomsten afsluiten. Zorg er in elk geval voor dat dergelijke overeenkomsten voldoende afdwingbaar zijn en onthoud dat je maar beter niet je bedrijfsgeheimen aan iedereen kenbaar maakt. Door ze en petit comité te houden, voorkom je dat ze uitlekken.

Laat meer zien
Back to top button