Life StyleOndernemen

Hoe zit het met de fiscaliteit bij het verbouwen van een thuiskantoor?

Het is net zo leuk om van thuis uit te kunnen werken. Natuurlijk is niet elke woning daarvoor even geschikt. Verbouwingswerken bieden een oplossing, maar de kosten daarvoor kunnen dan weer hoog oplopen. Gelukkig kan je ze vaak wel gedeeltelijk recupereren via je belastingen, terwijl je de btw meestal niet volledig hoeft voor te schieten. Hieronder lees je wat je daarover moet weten.

Zijn de verbouwkosten fiscaal aftrekbaar?

Alle kosten die je maakt met het doel om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden zijn fiscaal aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om de factuur van de aannemer en eventuele materialen die je zelf hebt gekocht. In het geval van lenen voor verbouwing zijn bijvoorbeeld de interesten ook gewoon fiscaal aftrekbaar. Er is echter een grote maar.

Omdat het kantoor onderdeel uitmaakt van je privéwoning zal de fiscus meestal vermoeden dat je het ook privé gebruikt. Dat wil zeggen dat je maar een deel van de kosten fiscaal kan aftrekken. Het staat je natuurlijk wel vrij om het tegendeel te bewijzen. Krijgt het kantoor bijvoorbeeld een aparte ingang en is het afgesloten van de rest van de woning? Dan zal de fiscus het sneller aanvaarden dan wanneer je kantoor in de huiskamer van de woning te vinden is. Hetzelfde geldt overigens ook voor de inrichting of bijvoorbeeld de zakelijke computer. Begin alvast maar te denken hoe je de fiscus gaat overtuigen en welke verdeelsleutel je eventueel zal hanteren.

Vergeet ten slotte niet dat je waarschijnlijk de kosten voor de verbouwing en de inrichting zal moeten afschrijven en ze dus niet meteen fiscaal kan inbrengen. In principe ben je vrij om te bepalen op hoeveel jaar je afschrijft, maar voor winkel- en kantoorinrichting geldt een wettelijk vermoeden van tien jaar. Kleine aankopen, bijvoorbeeld die van een vuilnisbak of extra mappen, hoef je dan weer niet af te schrijven.

fiscaliteit bij het verbouwen van een thuiskantoor

Hoe zit het met de btw?

De algemene regel is dat de aannemer je btw aanrekent die je later via de btw-aangifte kan terugvorderen in functie van het zakelijk gebruik. Houd wel rekening met een herzieningstermijn van 15 jaar voor gebouwen: je moet het gebouw lang genoeg zakelijk gebruiken of de staat kan de btw pro rata terugvorderen. Voor bijvoorbeeld het meubilair bedraagt die herzieningstermijn 5 jaar.

Daarnaast is er een uitzondering voor werken in onroerende staat. Het gaat daarbij om onroerende werken, zoals de afbraakwerken voor je thuiskantoor of het leggen van vloerbekleding. Bijvoorbeeld de plaatsing van verlichtingsarmaturen of de loutere levering van materialen valt hier niet onder. Wanneer er sprake is van werken in onroerende staat zal de aannemer geen btw aanrekenen en staat er op de factuur “btw medecontractant”. Het mooie is dat je de btw niet hoeft voor te schieten maar wel moet aangeven in de btw-aangifte. Omdat je de btw ook meteen kan aftrekken gaat het om een nuloperatie. Is er ook sprake van een gedeelte privégebruik? Dan moet je dat natuurlijk wel even verrekenen.

Eventueel recht op subsidies

Net zoals particulieren kunnen ook bedrijven soms recht hebben op subsidies als ze energiebesparende verbouwingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van hoogrendementsbeglazing of het isoleren van daken of muren. Ook een thuiskantoor kan hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie daarover vind je via de website van de Vlaamse Overheid.

Laat meer zien
Back to top button