Life StyleOndernemenTips

Zo richt je het kantoor coronaproof in

De afgelopen weken en maanden werd er zoveel mogelijk op afstand gewerkt, maar zoetjesaan wordt het tijd om terug te keren naar het kantoor. Desondanks moet je als werkgever het nodige doen om het risico op besmetting te voorkomen. Slim aangepaste kantoorinrichtingen spelen daarbij een belangrijke rol. Onderstaande tips helpen dat doel te bereiken.

De afstand bewaren

Anderhalve meter afstand houden blijft de regel. In het ideale geval is het mogelijk om daarvoor de bureaus wat verder uit elkaar te schuiven. In het andere geval zal je de bezetting omlaag moeten halen zodat er toch 1,5 meter tussen iedere werkplek zit. Breng eventueel groene en rode stickers aan en verwijder stoelen van verboden zitplekken. Doe hetzelfde in de kantine en organiseer de wandelstromen zodat mensen elkaar niet hoeven te kruisen, bijvoorbeeld door op de grond pijlen met wandelrichtingen aan te brengen. Rond de werkplekken baken je werkzones af. Dit zijn verboden zones voor personen die voorbij wandelen. Overdrijf wel niet met al die stickers en markeringen of je circulatieplan begint te lijken op het Belgisch verkeersnetwerk. En dan weet niemand nog hoe het moet.

Plaatsing van kuchschermen

Kuchschermen staan toe om elkaar te zien zonder dat er direct contact is. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de kantine, maar ook aan recepties waar je klanten ontvangt. Meestal gaat het hierbij om plexiglas (plastic). Houd er wel rekening mee dat de plasticproductie sinds het begin van de coronacrisis hoge toppen scheert, onder andere door de productie van kuchschermen, handschoenen, disposables enzovoort. Bij Havic Kantoormeubelen hebben ze daarom een ecologisch alternatief bedacht dat voor 100% recyclebaar is en bovendien net zo doorzichtig.

Extra aandacht voor toegangsverschaffing

Werknemers zijn vaak snel op de hoogte van de maatregelen en houden zich er ook wel goed aan. Bij bezoekers is het een ander paar mouwen. Daarom is het belangrijk om goed te communiceren over de coronamaatregelen in jouw bedrijf, bijvoorbeeld door aan de entree posters op te hangen. Geef daarbij duidelijke richtlijnen mee en maak het niet te ingewikkeld. Zorg dat de informatie niet alleen in het Nederlands beschikbaar is, maar toch minstens ook in het Frans en Engels. Wanneer een zelfstandige langskomt kan je de regels reeds vooraf even per mail doorgeven.

Bij de toegangsverschaffing heb je twee hoofddoelen. Je bezoekers beschermen en je bedrijf beschermen. Dat eerste doe je door de afstand tussen de bezoekers te garanderen, bijvoorbeeld door opnieuw met wandelrichtingen te werken en duidelijke stopstrepen aan te brengen. Voor dat tweede moet je alle risicofactoren uitschakelen. Je plaatst bijvoorbeeld kuchschermen, voorziet een grote kast waar de postbode de pakjes in achter kan laten en plaatst desinfectiezuilen waar bezoekers hun handen ontsmetten.

Extra aandacht voor toegangsverschaffing

Voldoende ventilatie en verluchting

Het is aanbevolen om de ruimtes voldoende te verluchten. Het volstaat in principe om de deuren open te laten en bij goed weer ook even de ramen te openen. Wanneer dit niet mogelijk is en er geen ventilatiesysteem is, kan het lonen om luchtreinigers te plaatsen. Kies dan altijd voor luchtreinigers met HEPA-filters. Volgens Test Aankoop zijn luchtreinigers niet het beste middel tegen de verspreiding van het coronavirus, mede omdat de virusdeeltjes een grootte hebben van 80 tot 120 nanometer en maar moeilijk uit de lucht te filteren zijn. Enkel als het niet anders kan en natuurlijke verluchting geen optie is, valt het te overwegen.

Laat meer zien
Back to top button