BusinessJuridischLife StyleOndernemenTips

Een eigen merk deponeren: 4 zaken waar je vooraf over moet nadenken

Voor een optimale bescherming van een naam, een logo of een ander teken is merkbescherming de juiste piste. Met een beschermd merk leg je nu eenmaal de basis voor een sterk merk. Een eigen merk deponeren is echter allesbehalve eenvoudig. Daarom raden we aan om je vooraf een aantal bedenkingen te maken. Daarbij kan het zeker nuttig zijn om te rade te gaan bij een merkengemachtigde die je hierover kan adviseren.

Ga na of merkbescherming de beste optie is

Een merknaam registreren zal niet voor iedereen de juiste oplossing zijn. Merkbescherming brengt namelijk ook heel wat kosten met zich mee en daarnaast moet je ook geld uitgeven aan de opvolging en de bescherming. Je zal namelijk moeten optreden wanneer iemand een inbreuk maakt op je rechten en daar zo nodig gerechtelijke procedures voor moeten voeren. Bovendien bestaan er ook alternatieven voor merkbescherming. En als je merkbescherming wil, moet je je ook afvragen in welk gebied je dit wil. Het zijn vragen die moeilijk te beantwoorden zijn en waarvoor het nuttig is om een beroep te doen op een deskundige.

Bedenken van een teken

In de eerste plaats moet je een ’teken’ hebben waarvoor je merkbescherming wil. Dit kan een naam of een woord zijn, maar ook tekeningen, logo’s, cijfers of bepaalde verpakkingsvormen kunnen merkbescherming genieten.

Nagaan waarvoor je het teken gaat gebruiken

Nagaan waarvoor je het teken gaat gebruiken

Vervolgens moet je bepalen voor welke goederen of diensten je het teken wil deponeren. Een merknaam registreren, doe je namelijk altijd om bepaalde producten of diensten te onderscheiden. In de praktijk werkt men via zogenaamde klassen van goederen of diensten. Het is belangrijk dat je niet alleen denkt aan de producten en diensten die je nu gebruikt, maar ook aan de producten en diensten waarvoor je het merk in de toekomst zal gebruiken. Meer klassen betekent anderzijds wel meer kosten.

Controleren of er aan de beschermingsvoorwaarden is voldaan

Tevens moet het teken aan de beschermingsvoorwaarden voldoen. Bij een Benelux-bescherming geldt in de eerste plaats dat het moet gaan om een teken. Zoals gesteld is dit vrij ruim, maar is er soms discussie mogelijk. Zo kan een kleur, een vorm of een geluid in principe ook een merk zijn, maar dit is in de praktijk moeilijker te beschermen. Dat komt onder andere omdat vormen vaak een functionele aard hebben.

Ten tweede moet het teken een onderscheidend vermogen hebben. Het moet de aandacht trekken en het moet duidelijk kunnen maken van welk bedrijf het product of de dienst afkomstig is. Een louter beschrijvende slogan of een teken dat louter een kenmerk aanduidt, zal over het algemeen niet voldoen. Zo kan een fruitverkoper niet zomaar een tekening van een peer als merk laten beschermen. Dit heeft onvoldoende onderscheidend vermogen. Een smartphoneontwikkelaar kan dan weer wel een vrucht naar keuze als teken laten beschermen.

Ten derde moet het teken toelaatbaar en beschikbaar zijn. Het eerste wil zeggen dat het bijvoorbeeld niet strijdig mag zijn met de openbare orde en de goede zeden. Een zwarte swastika met rode achtergrond zal je dus niet zomaar als merk kunnen laten beschermen. Bovendien mag het teken nog niet door een ander bedrijf voor de gekozen of soortgelijke waren of diensten geregistreerd zijn.

Ten slotte moet het teken nauwkeurig en duidelijk bepaald zijn. Hoe dit moet gebeuren, is natuurlijk afhankelijk van wat voor teken het is. Logo’s en woorden kunnen eenvoudig visueel worden weergegeven, terwijl er bij geluiden gebruik kan worden gemaakt van een sonogram en/of een notenbalk. Bijvoorbeeld geuren en smaken zijn vrijwel niet duidelijk en nauwkeurig vast te leggen en lopen steevast tegen weigeringen aan.

Laat meer zien
Back to top button