BusinessJuridisch

5 tips bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Als ondernemer met personeel is het verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten. Die verzekering dekt namelijk een deel van de kosten bij ziekte. Hierdoor is het mogelijk om de werknemer tijdens ziekte door te betalen. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die goed bij jouw bedrijfssituatie aansluit. Daarom volgen hieronder 5 tips die jou helpen de juiste keuze te maken.

1.      Lever de juiste gegevens aan

Om een keuze te maken en verzuimverzekeringen te vergelijken is het goed om eerst meerdere offertes aan te vragen. Hierbij dien je zoveel mogelijk relevante gegevens aan te leveren. Verzekeraars kijken in jouw aanvraag naar het verzuimverleden van de afgelopen 3 jaar. Dit gaat om de percentages die weergeven hoeveel verzuim je hebt gehad in jouw bedrijf. Op onder andere basis van deze gegevens wordt de premie bepaald.

2.      Maak gebruik van keuzemogelijkheden

Een verzuimverzekering bestaat uit meerdere onderdelen. Er geldt bij voorbeeld vaak op basis van de cao of arbeidsovereenkomst een loondoorbetalingsplicht van 100% in het eerste jaar ziekte en 70% in het tweede jaar. Daarnaast heb je ook te maken met eigen risico. Dit eigen risico bedraagt minimaal 10 werkdagen. Dat houdt in dat deze voor jouw eigen rekening zijn. Afhankelijk van jouw bedrijfssituatie kun je eerst de premie van de verzuimverzekering die je op het oog hebt vergelijken met andere verzekeringen.

3.      Lever correcte loongegevens aan

De premie van de verzuimverzekering wordt berekend als percentage van de loonsom. Het is hierbij belangrijk dat je de loongegevens zonder vakantiegeld aanlevert. Het kan anders zomaar zijn dat er dubbel vakantiegeld over wordt berekend. Je kan bij de meeste verzuimverzekeringen kiezen voor het verzekeren van het jaarloon met of zonder vakantiegeld. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de werkgeverslasten te verzekeren tot 25%. Bekijk dus eerst de mogelijkheden die voor jou het voordeligst zijn voordat je de verzuimverzekering gaat afsluiten.

4.      Krijg meer vrijheid met uitloopdekking

Krijg meer vrijheid met uitloopdekking

Niks is zo veranderlijk als de situatie binnen een bedrijf. Dat kan ook voor jou gelden. Het is niet verkeerd om te blijven rondkijken en regelmatig verzuimverzekeringen te vergelijken. Mocht je een verzuimverzekering tegenkomen die meer aansluit bij jouw huidige bedrijfssituatie, controleer dan eens in de polis of uitloopdekking is meeverzekerd. Een uitloopdekking houdt in dat de verzuimuitkering voor een zieke werknemer door blijft lopen als je overstapt naar een andere verzekeraar. Een overstap heeft vaak twee voordelen: bij de oude verzekeraar kan ten eerste de premie worden verhoogd als er veel verzuim is en ten tweede biedt een nieuwe verzekeraar vaak een scherpere premie aan.

5.      Kies voor inkomensaanvulling

Een laatste, maar niet onbelangrijk punt, is de optie om een inkomensaanvulling verzekering af te sluiten voor jouw werknemers. Hiermee kun je voor een inkomensaanvulling zorgen als een werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terechtkomt. Deze uitkering houdt in dat de werknemer 75% van het loon krijgt voor de arbeidsongeschiktheid. Je kan deze premie zonder problemen in mindering brengen op het brutoloon van de werknemers, ze zullen namelijk in dergelijk situatie blij zijn dat je de situatie goed hebt geregeld.

Laat meer zien
Back to top button